Kezdőlap

Wal (Ball) Tamás,

iskolaigazgató és lelkész; nagy-szebeni előkelő szülők fia; 1511. jún. 30. iratkozott be a bécsi egyetemre. Több hónapig (1513) tartózkodott szülővárosában és 1513. decz 19. ismét Bécsben és 1514. Budán volt. Miután 1515. márcz. 5. Bécsben a mesteri fokot elnyerte, 1516. jún. 12. a jogi karba lépett át. 1516. jún. 18. visszatért szülővárosába és 1517. decz. 26. átvette az ottani iskola igazgatását; két év mulva azonban átadta hivatalát utódjának és visszatért Bécsbe a humaniorák tanulmányozására, hova 1520. máj. 2. érkezett és ezen hónap végén a baccalaureusok vizsgáló bizottságába választották. Felolvasásokat tartott Horazból és Ovidból. 1521. ápr. 14. a bécsi egyetem magyar tanulói prokurátorának választatott. 1524-ben ismét Nagy-Szebenben volt. 1527-ben Schellembergen (Nagy-Szebenm.) jelenik meg mint lelkész. További életfolyama ismeretlen.

Naptárba sajátkezűleg írt kortörténeti (1513-18-ig) jegyzeteket hagyott hátra, melyeket Fr. Müller közölt (Archiv für Landeskunde N. F. XV. 49-55. 1.)

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 491. l.