Kezdőlap

Waldbott (bassenheim-bornheimi) birodalmi báró,

szül. 1845. szeptember 5-én. Szolgált a cs. kir. főkamarai hivatalban, mely hivataláról azonban mint udvari titkár a 70-es években lemondott. Birtoka: Bergerhausen (Rajnai tartomány); neje: báró Beust Hedvig révén (kivel 1851. márcz. 27. kelt egybe) hazánkban is (Zemplén és Abaujmegyében) több birtoka van.

Munkái:

1. Weinbaubericht über die bisherigen Resultate bei der Rekonstruction der eigenen Tokaj-Hegyaljaer Weinberge. Bpest, 1898. Rajzzal.

2. Graf Osvald Gobert von Wolkerstein. Seine direkte Abstammung väterlicher und mütterlicher Seite von den Fürstenhäusern Rákóczy und Hohenzollern. U. ott, 1908.

Wurzbach, Biographisches-Lexikon. Wien. 1855. LII. 165., 166. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.