Kezdőlap

Walde Lajos,

Budapesten.

Munkája: Die Katastrophe im Hause Mittelsbach. Bpest, 1886.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.