Kezdőlap

Waldmann Fülöp,

orvosdoktor, a székesfőváros több iskolájában az egészségtan tanára, m. kir. tartalékos segédorvos, az Ált. poliklinika orr-, torok-, gége-osztály első assistense sat. Orvosi oklevelét 1894-ben Budapesten nyerte.

A Budapesti Orvosi Ujság belmunkatársa; czikkei külön nyomatban is megjelentek.

Munkája: A torna alóli fölmentés. Felolvasás a II. egyet. tanügyi congresszuson. Bpest, 1896.

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1905. 152. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.