Kezdőlap

Waldmann György,

kir. kath. tanítóképző-intézeti tanár Szegeden, csanádegyházmegyei áldozópap; szül. 1875. okt. 12. Máslakon (Temesm.); 1899. jan. 18. fölszenteltetett; káplán volt Aracson, Új-Bessenyőn, administrator Kis-Jenőn, majd segédlelkész Nagy-Kikindán; hittantanár Makón; 1902-től hitoktató Szegeden, hol 1903. júl. 15. óta tanítóképző-intézeti tanár.

Munkái:

1. Képek a régi és új Rómából. Írta Evers György. Ford. Ó-Becse, 1900. (Makra Imrével.)

2. Művelődés a XIX. század második felében (1850-1880). Szeged, 1904.

3. Egyetemes történelem a tanító- és tanítónőképzők számára. Bpest, 1906-1907. Két kötet, számos fametszettel.

Schematismus Cleri Dioec. Csanadiensis. 1910. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.