Kezdőlap

Waldmayer Márton Károly,

szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1809. okt. 8. Kőszegen (Vasm.); 1826. okt. 16. lépett a rendbe s bevégezvén Pannonhalmán theologiai tanulmányait, 1834. júl. 20. pappá szentelték. 1834-35. hitszónok volt Pannonhalmán, 1835-39. tanár a pápai gymnasiumban, 1839-1857. Kőszegen; ezen évtől ugyanott mint lelkiatya élt és meghalt 1859. jan. 13.

Czikkeket írt a Kath. Christbe (1851. 41., 49. sz.), a Religióba (1854. I. 1. sz.).

Munkái:

1. Herzenstöne zur Anbetung des allerheiligsten Altarssakramentes und zur Verehrung der Heiligen Gottes. Güns, 1845.

2. Egyházi ének Magyarország védszenteihez. Szombathely, 1854.

Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 503. l.

Kőszeg és Vidéke 1881. 25. sz.

Petrik Bibliogr.