Kezdőlap

Walentiny István.

Munkája: Háládatos érzemény, mellyet Felső-Kubinyi és Nagy-Olaszi Kubinyi András urnak neve napján a beszterczei ev. gymnasiumban lévő tanuló ifjúság nevében önként való indulatból ki-nyilatkoztatta. Besztercze-Bányán, 1810. (Költemény.)

Petrik Bibliogr.