Kezdőlap

Walla Ferencz,

orvos-sebész-doktor, szülészmester, a pesti szent Rókus-kórház osztályos főorvosa, munkácsi (Beregm.) nemes származású. Meghalt 1870-ben Pesten 57. évében.

Munkája: A tetszhalálról. (Orvostudori értekezés.) Pest, 1840. (Latin czímmel is.)

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.