Kezdőlap

Walla Ferencz,

tanárjelölt.

Munkája: Az általánosított Fermát-féle congruentiának... 1. (mod M.) algebraikus megoldása. Bpest, 1875.

Kiszlingstein Könyvészete.