Kezdőlap

Walla Károly,

róm. kath. plébános, szül. 1852. szept. 13. Budapesten. 1872-ben lépett az egri papnevelő-intézetbe és a hittudományi tanfolyam végeztével 1877. pappá szenteltetett. Előbb sátai, azután bogácsi, szendrői, majd polgári káplán lett, honnét 1885. a Kovacsóczy István egri prépost-kanonok által alapított tiszaszajoli egyház első lelkészévé neveztetett ki; innét 1895-ben Csányba ment adminisztrátornak, hol 1896. ápr. 11. meghalt.

Czikkei az Egri Egyházmegyei Közlönyben (1879. Eszméletlenül fekvő betegek proviziója, 1888. Kovacsóczy István) sat.

Munkája: A szendrői parochiáról. Eger, 1885. (Adatok az egri egyházmegye történetéhez I.)

Álneve: Szajoli.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 243. l.

Schematismus Cleri Dioec. Agriensis 1897. 194. l.