Kezdőlap

Wallace Zsigmond,

bölcseleti doktor, szerkesztő.

Szerkesztette a Temesvarer Sonntagsblatt cz. szépirodalmi hetilapot 1870. decz. 1-től; a lap társtulajdonosa is volt; 1871. jan. 1-től a lap egyedül W. tulajdonába ment át, de még 1871-ben meg is szünt.

Berkeszi István, A temesvári könyvnyomdászat és hirlapirodalom története. Temesvár, 1900 87. l.