Kezdőlap

Wallandt Henrik,

mérnök, miniszteri osztálytanácsos, szül. 1804-ben Rácz-Kozáron (Baranyam.); mérnöki tanulmányait a budapesti József-műegyetemen 1829-től; a mérnöki oklevél elnyerése után 1832-34-ig Andrássy György gróf gömörmegyei uradalmában, aztán 1840-ig a felső Duna szabályozásánál működött. 1840-ben Radnára tétetett át mint Maros-hajózási mérnök. 1850-ben az építészeti igazgatóság nagyváradi osztályát vezette mint főmérnök, később mint felügyelő és ezen minőségében állapította és indította meg a Kőrös, Berettyó és Szamos szabályozási terveit. A magyar miniszterium alakulásakor a közmunka- és közlekedési miniszteriumban osztálytanácsosnak neveztetett ki. Meghalt 1872 nyarán.

Czikkei a Mathem. és Természettud. Közleményekben (II. 1862. Magyarország vízszínmérési térképe, térképpel); a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében (1870. A Suezi-csatorna, térképpel).

M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1872. 300. l.

A kir. József-műegyetem tanárai és hallgatói. Bpest, 1883. 95. l.