Kezdőlap

Wallentinyi Dezső,

bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, szül. 1873. Dengelegen (Nógrádm.); 1896-ban a rimaszombati egyesült prot. főgymnasium helyettes tanára lett, hol jelenleg a magyar és latin nyelv rendes tanára.

A Gömör-Kishontnak rendes belső munkatársa, melybe vezérczikkeket és tárczákat ír; pályája kezdetén a Losoncz és Vidéke, az Egyetemi Lapok és a Zólyom és Vidéke közölte dolgozatait.

Munkája: Kuthy Lajos életrajza. Rimaszombat, 1897.

Magyarország Vármegyéi. Gömör vármegye. Bpest 1903. 406. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 154. l.