Kezdőlap

Wallentinyi Samu,

bölcseleti doktor, ev. főgymnasiumi tanár, szül. 1875. Egyházas-Dengelegen (Nógrádm.); 1875. tett tanári vizsgát a magyarból és latinból. Jelenleg az eperjesi evang. főgymnasium tanára és a Széchenyi-kör titkára.

Czikke a Beőthy-Emlékkönyvben (1908. Tompa vallásos költészete).

Munkája: Sárosy Gyula élete. Bpest, 1898. (Különny. az Ország-Világból.)

Szerkesztette a budapesti kir. m. bölcsészethallgatók segítőegyesületének Évkönyvét (mint a kör elnöke) az 1897-98. évről. Bpest, 1898. és szerkeszti az eperjesi Széchenyi-kör Évkönyvét 1902 óta.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 58. l.