Kezdőlap

Wallér Sándor,

«a zágrábi főtanodában szónoklat hallgatója».

Munkája: Rokon érzelem melly udvardi Udvardy István a zágrábi püspök jószágai főigazgatója, Zágráb és Körös vármegyék ülnöke szülő napja alkalmával bőjtelő-hó 15. 1840. háladó tiszteletre ihleté Zágráb. (Költemény.)

Petrik Bibliogr.