Kezdőlap

Walles Antal,

bölcseleti doktor, kir. zálogházi tisztviselő Budapesten.

Szerkesztette és kiadta a «Zálogházi Értesítő» cz. havi közlönyt 1908. jan. 1-től jún. 1-ig (ifj. Kiss Sándorral).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.