Kezdőlap

Walser Gyula,

bölcseleti doktor, evang. lelkész.

Munkája: Az iglói evang. hitv. egyházközségnek Évkönyve az 1905. évtől. Igló, 1906. (Magyar-német czímmel és szöveggel.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.