Kezdőlap

Walser Jakab,

kath. főgymnasiumi tanár, szül. 1842. okt. 20. Feldkirchenben (Vorarlberg), hol az államgymnasiumot (1854-61.) elvégezvén, az innsbrucki egyetemre ment, hogy a philologiai tudományokban képezze magát. Miután 1865. márcz. szaktárgyából a vizsgát letette, mint helyettes tanárt az innsbrucki kath. gymnasiumban, 1865. aug. 28-tól pedig az erdélyi udvari kancellária a nagy-szebeni állami gymnasiumban alkalmazták és 1868. szept. 2-án a philologia rendes tanárának nevezte ki; de már a következő télen a stockeraui (Bécs mellett) gymnasiumhoz, 1869 őszén pedig Linzbe helyezték át. 1886-ban Bécsben volt főgymnasiumi és reáliskolai- tanár.

Czikke a nagy-szebeni kath. államgymnasium Programmjában (1866. Platons Euthyphron oder die Erörterung über die Frömmigkeit).

Munkája: Schritte zur Aufhellung des Sprachräthsels betreffend indo-europäische Sprachwurzeln. Entwickelt nach physiologischen Principien. Hermannstadt, 1868.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 479. l.