Kezdőlap

Walther Béla, (kistétényi),

kir. főigazgató, szül. 1861. Kassán; 1883. tett tanári vizsgát a mennyiségtanból és természettanból; 1885-87. helyettes tanár volt az aradi állami főreáliskolánál, majd a brassói áll. főreáliskolánál rendes tanár lett és 1899-től a lőcsei m. kir. áll. főreáliskola igazgatója volt. Jelenleg tankerületi kir. főigazgató.

Népszerű természettani és mathematikai czikkeket és birálatokat írt az Aradi Közlönybe; czikke a Kölcsey-egyesület Évkönyvében (Arad, 1886. Newton Izsák.)

Munkái:

1. Néhány tétel a tetraederről. Bpest, 1883.

2. Németországi tanulmányutamról. (Lőcse, 1904.)

3. Geometria a középiskolák felsőbb osztályai számára. A Mocnik-Schmidt-féle tizedik kiadás után átdolgozták. 11. kiadás I. kötet. A középiskolák V. és VI. osztálya számára. Bpest, 1909. (Kaufmann Györgygyel.)

Kiszlingstein Könyvészete.

Himpfner Béla, Az aradi kir. főgymnasium története. Arad, 1896. 85., 100. l.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 238. l.

M. Könyvészet 1909. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.