Kezdőlap

Walther János,

népiskolai tanító, szül. 1802. nov. 11. Pilis-Csabán (Pestm.); a gymnasium alsó négy osztályát Esztertergomban végezte, a tanítóképzőt pedig Budán 1823-ban. 1824-ben Csabán és Üröm helységekben tanítóskodott. 1825. jan. 1-tól Esztergomban előbb harmadfél évig az érsekvárosi leányiskolában mint segéd- azután mint rendes tanító, 1850-től a fi- és leányosztályok főtanítója volt. Gyümölcstenyésztési műveleteiért sokszor kitüntetésben részesült egyletek és kiállítások bizottságai részéről. Meghalt 1867. júl. 10. Esztergomban.

Czikkei a Kerti Gazdában (1858. Vidéki levelezés: Esztergom, Még egy oltásmód, 1861. Válasz Nagy Zsigmond ácsi néptanító indítványára, Viszonyainknak megfelelő gyümölcsfajok); a Székesfehérvári Borász-Csarnokban (1863. Levelezés: Csókakő); a Nép Kertészében (1865. Májusi ojtás, vagyis héjba való ojtás egy hátralékszemmel).

István bácsi Naptára 1868. 57. l. arczk.

Zelliger Alajos, Esztergomvármegyei írók. Bpest, 1888. 236. l.