Kezdőlap

Walter Károly,

elemi iskolai igazgató, szül. 1861. márcz. 28. Budán; alig volt egy hónapos, midőn szüleivel Esztergomba költözött; itt végezte a reáliskolai alsó osztályokat, a többit a budapesi IV. ker. reáliskolában. Azután Esztergomban képzőintézeti tanulmányokat folytatott és tanítói oklevelet nyert. 1879. márcz. 22. Esztergomban segédkántori állást foglalt el; azon év júl. 19. már budapest-terézvárosi tanítóvá választották meg. Később a VII. ker. (Erzsébetváros) elemi iskola igazgatója lett.

Munkái:

Számtani példatár. Budapest székesfőváros elemi népiskoláinak III-VI. oszt. számára. Bpest, 1906. Három kötet. (Sziklás Adolffal.)

Rege-kunyhó. Mesék és rövid elbeszélések... gyermekek számára. Bpest (1884). Képekkel.

Számtani gyakorlókönyv a népiskolák számára. Bpest, 1883. Négy kötet. (Virág Józseffel.)

Gyermekmesék. Bpest, év n. Képekkel.

A budapesti tanítók segélyegyletének 25 éves története... egyleti titkártól. Bpest, 1898.

Népiskolai jegyzőkönyv az elemi-, felső-, nép-, polgári iskolai és tanítóképző-intézeti tanítók számára. Bpest...

Szerkesztette a tanítók segélyegyesületének Évkönyvét az 1896. évről. (Bpest, 1897.)

Kiszlingstein Könyvészete.

Zelliger Alajos, Esztergomvármegyei írók. Bpest, 1888. 237. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.