Kezdőlap

Walther Rezső,

bankhivatalnok Budapesten.

Munkája: A bankügyletek. Gyakorlati kézikönyv. Bpest, 1897.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.