Kezdőlap

Walton Róbert,

főgymnasiumi tanár volt Szatmárt, jelenleg ugyanaz a szamosújvári állami főgymnasiumban, szül. 1874. Désen (Szolnok-Dobokam.); 1898-ban tett tanári vizsgát a magyarból és németből.

Czikke a szatmári kath. főgymnasium Értesítőjében (1900. Vörösmarty drámáiról).

Munkája: Vörösmarty Mihály mint drámaíró. Győr, 1898. (Egyetemes Könyvtár 105.)

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 172. l.