Kezdőlap

Wályi István,

ref. prédikátor; 1756-tól 1781. máj. 9-ig Duna-Almáson (Komáromm.) hivataloskodott, midőn meghalt.

Munkája: Római imperatorok tűköre. Pozsony, Kassa, 1778.

Danielik, Magyar Irók II. 359. l.

Új M. Athenás 461. l.

Petrik Bibliogr.