Kezdőlap

Wanaus József,

fényképész Budapesten.

Munkája: Fényképészeti Értesítő. Bpest, 1901. 1. szám. Május hó.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.