Kezdőlap

Wargha István (hajdu-böszörményi)

a nagyváradi községi iskoláknak főgondnoka, a város főjegyzője és közigazgatási tanácsosa, a M. T. Akadémia levelező tagja, szül. 1808. júl. 28. Nádudvaron Szabolcsmegyében; a tolnai kisdedóvóképző-intézet igazgatója (1840.), később magánfinevelő-intézet tulajdonosa volt. A M. T. Akadémia 1840. szept. 5. levelező tagnak választotta. Meghalt 1876. márcz. 12. Nagyváradon.

Munkatársa volt a Hetilapnak (1846.).

Munkái:

1. Mi kell a magyarnak? Kassa, 1834

2. Terv a kisdedóvó-intézetek terjesztése iránt a két magyar hazában. Pest, 1843.

3. A lélektudomány hatása a nevelésre. Harmadrangú pályamunka. Pest, 1846. (Philosophiai Pályamunkák III.)

M. T. Társaság Névkönyve 1844., 1864., 1867., 1868., 1871, 1872. (Munkálatainak jegyzéke.)

Petrik Bibliogr.

Akadémiai Értesitő 1906. 525., 530. l. és gyászjelentés.