Kezdőlap

Wargha Samu Boldizsár,

bölcseleti doktor, szent Benedek-rendi áldozópap és plébános, szül. 1844. jan. 6. Toós-Nyárasdon (Pozsonym); 1862. szept. 8. lépett a rendbe; elvégezvén Pannonhalmán a theologiát, 1869. júl. 25. pappá szenteltetett. 1868-tól az esztergomi főgymnasiumban tanár volt; később Pannonhalmán főiskolai igazgató; jelenleg plébános Deákiban (Pozsonym.).

Czikke az esztergomi főgymnasium Értesítőjében (1878. Miben áll a teljes szellemi képzettség? és mennyiben mozdítja elő ezt a gymnasium?).

Munkái:

1. Vezérfonal a latin idő-, mód- és hangmértéktanban. 1871. (Lithogr.)

2. Bölcsészettudori értekezés az eleusisi mysteriumokról. Bpest, 1882.

3. Felavató beszéd a Szent Imre-szobor megáldásakor. (A kőszegi róm. kath. gymnasiumban 1898. nov. 5. Kőszeg.)

Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 1881.

Kiszlingstein Könyvészete.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.