Kezdőlap

Warmer Kristóf,

evang. lelkész. W. Boldizsár rektor és Schuler Anna fia, szül. 1644. Bulkolukán (Szilézia); tanult Boroszlóban és Lipcsében; tanulmányainak bevégeztével Tőkésen (Abaujm.) lett lelkész. 1691 körül a kassai evang. község fődiakonusává avatta. 1693-ban neve már nem fordul elő az anyakönyvekben.

Munkája: Gazophylacium Decem Lingvarum Europaearum apertum, In Quo non solum Pronunciationes, Declinationes & Conjugationes sed etiam diversi Dialogi in Sermone Germanico, Polonico, Bohemico, Belgico, Anglico, Latino, Gallico, Hispanico, Italico & Vngarico reperiuntur... Cassoviae, 1691. (Német czímmel is).

Klein, Nachrichten II. 514. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 457. l.