Kezdőlap

Wartensleben Vilmos gróf,

W. Sándor Herman gróf, porosz kir. tábornagy fia, szül. 1734. okt. 11.; ausztriai hadi szolgálatba lépett és táborszernagyságra emelkedett, egy gyalogezred tulajdonosa volt és a Mária Terézia-rend vitéze. 1791-ben a 73. törvényczikkben magyar honfiusítást nyert. 1773. nőül vévén gróf Teleki Klárát, ezzel kapta Pest megye gyömrői, farkasdi és vasadi jószágait, és alapítá a W. grófok magyar ágát. Meghalt 1798. ápr. 21. Bécsben.

Munkája: Ad sereniss. principem regium, regni Hungariae palatinum, excelsos item proceres, et inclytos status & ordines regni Hungariae libellus supplex... pro obtinendo cum relaxatione taxae articularis jure indigienatus in inclyto hoc. regno Hungariae. Hely n. (1791.)

Nagy Iván, Magyarország Családai. XII. 69. l.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú Családok. Bpest, 1888. 262. l.

Petrik Bibliogr.