Kezdőlap

Wasmer Gusztáv báró,

százados a cs. és kir. gróf Pálffy 15-ik huszárezredben.

Munkája: Huszár-kötelesség kérdés és feleletben. Hód-Mező-Vásárhely, 1895.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.