Kezdőlap

Wass Ádámné (grófné) Kénosi Sándor Berta,

szül. 1834. Kolozsvárt; férje 1861-ben Doboka vármegye pénztárnoka, 1888. köztörvényhatósági bizottsági tagja volt.

Munkája: Uti képek. September-november 1859. Kolozsvár, 1860. (A Hölgyfutár 1860. 129. sz. «Páris» cz. mutatványt közölt belőle. Újabb kiadása: Kolozsvár, 1864.).

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 82, 84. l.

Magyarország Családai. Főrangú családok. Bpest, 1888. 266. l.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.