Kezdőlap

Wass Béla (czegei gróf)

birtokos, volt országgyűlési képviselő, gr. W. Albert főrendiházi tag és Killyén Mária fia, szül. 1853. jan. 23. Középiskolai tanulmányait bevégezvén, 1869-ben Zürichbe ment a műegyetemre, majd Münchenben folytatta tanulmányait. Műegyetemi tanulmányainak elvégzése után két évig Hohenheimben a gazdasági akadémia hallgatója volt, majd pedig Plaisir Grignonban (Páris mellett) látogatta az ottani gazdasági akadémiát. 1876-ban visszatért a külföldről. A széki ref. egyház főgondnoka; mint Szolnok-Dobokamegye közigazgatási bizottságának tagja élénk részt vesz a megyei életben. 1892-1896-ig a nagy-iklódi (Szolnok-Dobokam.) kerület országgyűlési képviselője volt szabadelvűpárti programmal.

Czikkei a Budapesti Hirlapban (1907. 211. sz. Mi a komoly föladat? 1909. 109. sz. Az élet, 1910. 122. sz. A szerelem, 276. sz. Erdély megmentése érdekében) sat. Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú Családok. Bpest, 1888. 265. l.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 393. l.