Kezdőlap

Wass Ferencz.

Munkája: Az erdélyi latin szertartású kath. megye helyhezkedése a fölkelt kath. egyházban. Kolozsvár, 1868.

Petrik Könyvészete.