Kezdőlap

Wass Ottilia grófnő,

W. György gróf és Gyulay Janka grófnő leánya.

Költeményeket írt a Sárosy Gyula Albumába (1857.); a Hölgyfutárba (1858-59.); Zilahy Károly, Hölgyek Lantjába. (1866.)

Munkája: Chopin. Liszt Ferencz után francziából. Bpest, 1873.

Vasárnapi Ujság 1877. 45. sz.

Petrik Könyvészete.

Faylné-Hentaller Mariska, A magyar írónőkről. Bpest, 1889. 92. l. (Egy költeményét is közli.)