Kezdőlap

Wasylkiewicz Viktor,

bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, erdélyi egyházmegyei pap, szül. 1873. febr. 23. Brassóban; 1901-ben tett tanári vizsgát a magyarból és németből. 1897-től a csiksomlyói kath. főgymnasiumban tanította a magyar és latin nyelvet és algymnasiumi hitoktató volt, egyszersmind cs. és kir. tartalékos tábori lelkész. Felszenteltetett 1895. júl. 14. 1902 óta a brassói gymnasium tanára, hol a latin, magyar, német nyelvet és bölcseletet tanítja és a seminarium aligazgatója, egyúttal a brassói magyar kaszinó titkára. Ismeretterjesztő és szabad előadásokat tart, úgyszintén felolvasásokat.

Czikkei a csik-somlyói kath. főgymnasium Értesítőjében (1900. 1-94. l. Népköltési gyűjteményeink története és értéke, ism. Egyet. Philol. Közlöny 1901., Ethnographia 1901., 1907. Bándi Vazul igazgató 30 éves tanári jubileuma, 1907. és 1908. Bérmafiamnak, 1910. Az olvasás művészete); a Brassói Lapokban (1907. A népdalról és humorról); vezérczikkeket és tárczákhat is ír a helyi lapokba.

A brassói r. kath. főgymnasium Értesítője 1901. 58. l., 1902. 69. l., 1903. 195. l.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 18. l.