Kezdőlap

Wathay Ferencz (felső-vattai),

katona, török fogoly, festő és naplóíró, szül. 1568. szeptember 24. Nagy-Vágon (Sopronm.); atyját 1573-ban elvesztvén, anyja 1578-ban Németújhelybe, azután Sopronba küldte iskolába; 1584. Tihanyban bátyja Mesteri János mellett kezdé katonai pályáját; innét Pápára ment, 1585. pedig saját várukba, Csesznekbe vonult Ugronffy István kapitány mellé, hol tizenegy hónapig szolgált; ekkor kapitányával összeveszett és Győrbe ment, hol négy lóval szolgált Gregoróczi Vincze alkapitány századában; 1588. megsebesült és Tatába vitetett. 1592. hadnagygyá kineveztetett; Sárvárott, Pápán, Veszprémben és Győrben szolgált. 1600. január 11. nőül vette Viczay István özvegyét, Ladonyi Annát Lóson; tíz hónap mulva azonban első felesége meghalt és 1602. febr. 17. másodszor nőül vette Vághy Zsuzsannát Röjtökön, kitől azonban már azon év júl. 11. el kellett válnia, Székesfehérvárra rendeltetvén, hol megsebesült és török fogságba került. Budára vitték, onnét Belgrádba; itt 1603. május 4. lánczát elmetszette és megszabadult. Bujdosása és a Dunán átkelése után Karánsebes körül a ráczok elfogták és Temesvárra vitték; júl. 10. innét is megszökik, de Lippa körül a törökök újra elfogták és egyenesen Konstantinápolyba szállították. Itt fejezte be emlékiratait 1605. febr.

Munkája: Következik az én jobbatyám Watthay Ferencznek, az atyám és magam életeknek minden állapotjokrul való historiaképen megirás és az én születésemtől fogván minden életemben való forgandóságomnak rövideden előszámlálása. Pozsony, 1838. (Régiségbúvár. Kiadta Ponori Thewrewk József. Első kötet. 2. füzet. Wathay Ferencz prosaművei.)

P. Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. Pozsony, 1846. 95. l.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 609. l. (Vathay.)

Toldy F., A M. Nemzeti Irodalom története. Pest, 1864. 50. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 89. l.

Petrik Bibliogr.