Kezdőlap

Weber András,

evang. lelkész Új-Pazuában (Torontálm.), hol 1885. máj. 26. meghalt 86. évében; az arany érdemkeresztnek a koronával tulajdonosa volt.

Munkája: Installationsfeier gehalten im Jahre 1839 zu Neu-Banovze. Pesth, 1841.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.