Kezdőlap

Weber Antal,

tanító, szül. 1861. jan. 3. Nagy-Kanizsán; a hat osztályú polgáriskolát u. ott, a képzőintézeti évfolyamokat Sopronban végezte, honnét a gróf Pálffy, később a Máriássy-családhoz ment nevelőnek; végre Nagy-Kanizsára választották tanítónak, hol jelenleg is működik.

Elbeszéléseket írt a Zalai Közlönybe (1882-től), mely lapnak rendes munkatársa; írt még a Zalai Tanügybe (1882., 1884.) sat.

Munkája: Csendes órák. Nagy-Kanizsa, 1885.

Jegye: ... r (a Zalai Közlönyben kritikai és vegyes munkálatoknál).

Önéletrajzi adatok.