Kezdőlap

Weber Dezső,

bölcseleti doktor, gyógyszerész Budapesten.

Sok czikket írt a gyógyszerészi szaklapokba.

Munkái:

1. Phisikai jegyzet gyógyszerészet hallgatók számára. Báró Eötvös Loránt dr. előadásai nyomán összeállította. Bpest, 1907. 2. kiadás. (Dr. Légrády Erzsébettel. Gépírás.)

2. Beiträge zur Anatomie einiger pharmakognosisch wichtiger Samen und Früchte. Inaugural-Dissertation... vorgelegt der hohen philosophischen Fakultät der Universität Bern. Bpest, 1907. (Tíz tábla rajzzal.)

3. Adatok néhány növénycsalád termésének és magjának anatomiájához. Bpest, 1908. (Különny. a Növénytani Közleményekből. Magyar és német czímmel és szöveggel.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.