Kezdőlap

Weber János,

eperjesi gyógyszerész, rendes orvos, utóbb városi főbiró, az ottani ev. gymnasium felügyelője. 1643. júl. 28. Breithaupt János Fridriknek, a német birodalom bécsi ügyvivőjének özvegyét (Weston Erzsébet költőnő leányát, Johanna Erzsébetet) vette nőül Bécsben. Érdekes adalék e házasság a renaissance-kor frigykötéseinek nemzetközi jellegéhez. Webernek négy fia szerepel 1669-ben az eperjesi ev. gymnasium tanulói által rendezett amaz emlékezetes műkedvelői előadáson, melyben Thököly Imre is részt vett. Ezek egyike 1687-ben az eperjesi vértörvényszék áldozata lett. Anyjuk a börtönben sínylődött s ott is halt meg, valamivel előbb, semmint fiát, Dánielt, a szörnyű sors érte volna. Közköltségen temetik el férje, az egykor gazdag és hatalmas főbiró mellé, leányai koldulva hagyják el a várost. W. Czvittinger szerint több ideig fogva volt Bécsben és Eperjesen; ugyanott mint felségsértő 1686. ő is pallossal végeztetett ki.

Munkái:

1. Amuletum Das ist: Ein kurtzer und Nothwendiger Bericht zur zeit der Pestilentz... Bartphae, 1644. (Magyarul: Bartphae, 1685. és a Csiki Klastromban gróf Kálnoki Borbála költségén 1739.)

2. Janus bifrons seu Speculum Physico-Politicum. Das ist Naturlicher Regenten Spiegel Durch Johannem Weber Apotekern, dero zeit Richtern, Bey Ablegung seines Erst-Jährigen Richter-Ampts des 1661. Jahres in der Königlichen Freyen Stadt Eperies in Ober-Ungarn, ubralten gewöhnlichen Brauch naeh, in der Deutschen Pfarr- oder Hauptkirchen, bey Volckreicher Versammlung des 1662. Jahres des 5. Tag Martij... vorgestellet. Leutschau, 1662.

3. Lectio principum Hoc est: Politica Manuductio, Quo Pacto Juveni Gubernatori Christiano, Verae Juxta Pietatis Ac Virtuosae Vitae, Laudabilisq. Regiminis ratio praemonstrari commode queat... Das ist: Politische Anleitung, wie sin Christlicher Junger Regent... Löblicher Regierung füglich anzuleiten seyn möchte. Leutschau, 1665. (Lipót császár arczk., a szerzőnek két arczképével és czímerével.)

4. Wappen der Königl. Freyen Stadt Epperies in Ober Vngarn beym Richterlichen Abdancken auszgelegt. Leutschau, 1868.

Crusius, Martinus, Votis... Johannis Weberi... Nec non... Elisabethae Breithauptianse, Leutschoviae, 1649.

Czvittinger, Specimen 397., Bibliotheca Scriptorum 9. l.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia. Cent. I. 197. l.

Horányi, Memoria Hungarorum III. 493. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 330. l. II. 173., 179., 272., 290., 314. l.

Latkóczy Mihály, A humanismus egy elfeledett nőalakja: Elisabetha Joanna Westonia. Eperjes, 1891. (Különnyomat az eperjesi kir. kath. főgymnasium Értesitőjéből.)