Kezdőlap

Weber Soma,

a pesti izr. hitközség vallásoktatója.

Munkái:

1. Az izraelita vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala. IV. rész. A községi népiskolák IV. osztályú növendékei számára. Bpest, 1894. (2. kiadás 1896. 3. jav. kiadást rendezte Lévai Izor. Bpest, 1905. és 4. jav. kiadás 1907. Vallástani Iskolakönyvek 13. és a Pesti Izr. hitközség Vallástani Iskolakönyv-Kiadványai 4.)

2. Ajkaink könyörgései. Imádságkönyv a pesti izr. polgári leányiskola ifjúságának szombati és ünnepi istentisztelete számára. 4. jav. kiadás. Bpest, 1899.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Könyvészet 1905., 1906.