Kezdőlap

Weber Vilmos.

Munkája: Bértáblázatok. Segédkönyv a heti bérlajstromok kiszámításához. Az 1898. aug. 1. megjelent «Betegsegélyző díjszabályzat» alapul vételével. 2. bőv. és átdolg. kiadás. Bpest, 1908.

Corvina. 1910. 33. sz.