Kezdőlap

Weeber Alfréd,

ezredes, a m. kir. beszterczebányai 16. honvédgyalogezred parancsnoka.

Munkája: Az erkölcsi nevelés a századnál., Beszterczebánya, 1909.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.