Kezdőlap

Wegelin Josua,

evang. lelkész, augsburgi származású; 1635. szept. 17. hívták meg Pozsonyba lelkésznek. Meghalt 1640. szept. 14.

Munkái:

1. Sermo Dedicationis, An Vnd Einzugs-Predigt. In dem ernewerten Hause Gottes, der Evangelischen Kirchen zu Pressburg... (Lőcse), 1640.

2. Domus Domini Renovata, Et Evangelicorum more Inaugurata Posonii Hungarorum! Das Preszburgische Gottes-Haus der Evangelischen Teutschen Kirchen und Gemein daselbst... Von grundt auff ernewert... (Lőcse), 1640.

Klein még két munkáját említi megjelenési hely és év nélkül; hátrahagyott kéziratait is fölemlíti.

Klein, Nachrichten II. 521. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár. II. 157.