Kezdőlap

Wehner Gyula József,

nyug. elemi iskolai igazgató-tanító, szül. 1842. febr. 7. Pesten, hol a belvárosi főelemi iskolában és 1853-54. tanévben a Röser-féle kereskedelmi iskolában tanult. 1854-ben a belvárosi reáliskolába lépett, hol 1859-ben végzett. Ezután a pesti kir. férfi tanítóképző kétéves tanfolyamát hallgatta és 1861. júl. 22. főelemi iskolára nyert képesítést. 1863. jan. 11. a pestbudai zenede növendékei közé vétetett fel; majd pedig a tornatanítói esti tanfolyamot hallgatta, hol 1869. ápr. 25. tornatanítás vezetésére képesítették. 1861. júl. 15. pesti altanító lett és a József-árvaház elemi iskolájában 1867-ig működött. 1867-től 1874. a belvárosi gróf Károlyi-utczai elemi iskola tanítója és helyettes igazgatója, majd igazgatója lett; 1882-ben a főváros törvényhatósági bizottságába választották sat.

Czikke az Ország-Világban (1895. A normafa).

Munkái:

1. 101 iskolai ének az elemi népiskola tanulói használatára. Bpest 1887. és 1891.

2. 200 iskolai ének elméleti útmutatásul népiskolák használatára. Bpest, 1894. Három füzet.

3. Ehhez szövegkönyv. Bpest, 1894. Három fűzet. Függelékül. Alkalmi üdvözletek.

M. Paedagogiai Szemle 1885. 385. l. fénynyom. arczk.

Ország-Világ 1894. 40. sz. arczk., 1897. 52. sz. arczk.

Petrik, M. Könyvészet 1885-1900.