Kezdőlap

Wehnerné Parall Olga.

Munkája: Magyar olvasókönyv polgári leányiskolák I. és II. oszt. számára. Bpest, 1908., 1909. Két kötet. (Ágostonné Jenny Edittel. Polgári leányiskolai Tankönyvek Tára.)

M. Könyvészet 1908., 1909.