Kezdőlap

Wehrle Alajos,

bölcseleti doktor, bányatanácsos és a vegytan tanára, a selmeczi bányász akadémián 1820-35-ig, előbb assistens a bécsi műegyetemen, szül. 1791. Kremsierben; meghalt 1835. decz. 13. Bécsben.

Czikkeit felsorolja Szinnyei Könyvészetében.

Munkái:

1. Die Grubenwetter. Wien, 1835.

2. Lehrbuch der Probier- und Hüttenkunde als Leitfaden für akademische Vorlesungen. Wien, 1841. Két kötet. Atlaszszal.

Selmeczi Akadémia Emlékkönyve. Selmecz, 1871. 42., 45. l.

Szinnyei Könyvészete.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LIII. 247. l.