Kezdőlap

Weichhart Gabriella.

Munkája: Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600-1630. Bpest, 1911. (Művelődéstörténeti Értekezések 48. Ism. Századok 1911. 797. 1.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.