Kezdőlap

Weidenfelder Lőrincz,

evang. lelkész, szül. 1663. jan. 13. Kis-Disznódon (Szebenm.), hol atyja W. Lőrincz szintén lelkész volt; tanulmányait a német és hollandi egyetemeken végezte. Hazájába visszatérve Szászsebesen diaconus és 1723. iskolaigazgató lett; innét Monorara (Alsófehérm.) választották meg lelkésznek, hol az ott talált római régiségekkel foglalkozva töltötte nyomorogva életét. 1734. Nagy-Ekemezőre (Kis-Küküllőm.) hívták meg lelkésznek; innét 1739. Kis-Disznódra ment szintén lelkésznek, hol 1755. aug. 28. meghalt.

A történelemnek nagy kedvelője lévén, megírta a szebeni káptalan történetét, mely kéziratban maradt és többi kézirataival együtt négy ívrét kötetben a nagyszebeni káptalan levéltárában őrizték; jelenleg azonban csak két kötete került elő a Bruckenthal-féle múzeumban; kéziratait többen fölhasználták, azok részben gyűjteményekben is megjelentek. (Kéziratait felsorolja Trausch.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 480., IV. 492. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LIII. 254. l.