Kezdőlap

Weigel János,

magyar ösztöndíjas róm. kath. theologiai tanuló a tübingeni egyetemen.

Munkája: Trifolium Sacrum Tres Ecclesiae Militantis Hierarchias exhibens... authore & respondetne, Placido Eruditorum Examini publice expositum... Tübingae, 1678.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 144. l.